Ekoturizam: najbolje održive destinacije u Evropi koje treba posetiti ove godine

Ekološka prihvatljivost kao centralni stub u oblasti turizma...

Činjenica je da je održivost uspela da se pojavi u većini oblasti našeg svakodnevnog života, od izbora hrane do građevinskih materijala. Ali, osim u specifičnim oblastima, umešala se i u oblasti turizma. Termin „ekoturizam“ je postao posebno poznat poslednjih godina i dobija sve više pristalica. Sa održivošću kao centralnim stubom, tiče se isključivo turističkih aktivnosti u prirodnom okruženju.

Pored uvažavanja ekoloških i kulturnih faktora, u ekoturizam je integrisana i promocija reciklaže, očuvanja energije, ograničavanja rasipanja vode i stvaranja ekonomskih mogućnosti za lokalne zajednice.

Ekološki pristup je važna strukturna komponenta profesionalnog pomaka i razvoja za 2023. godinu. Evropa je dokazala da ima za prioritet ovaj specifični aspekt turizma. Evropska komisija, na primer, ima inicijativu European Destination of Excellence (EDEN), koja nagrađuje male gradove i zemlje za njihove napore za održivu regeneraciju turizma.

Hajde da zajedno pogledamo 5 najboljih održivih turističkih destinacija u Evropi gde možemo odgovorno uživati u lepoti prirode.

« 1 2 3 4 5 »

Luxury Experience