FUJITSU LIFEBOOK – Konceptualni laptop

Pravi komandni centar dizajniran od strane Prashant Chandra-e...

Fujitsu lifebook je laptop računar koji se zasniva na principu zajedničkog hardvera. Nema sopstvenu tastaturu, već tablet koji se naknadno povezuje. Čim ubacite tablet u slot, možete ga koristiti kao tastaturu. Na sličan način, telefon i muzički player su integrisani unutar laptop-a i funkcionišu preko konektora.

Dodatne prednosti ovog modela su niske šanse za kvar, mogućnost dvostrukog display-a, a  tablet se može koristiti uz pomoć specijalne olovke...

Autor teksta: Miloš MASTILOVIĆ