Retki Mocartov muzički rukopis sa autogramom može biti vaš za 250.000 dolara

Sada možete da dodate redak deo istorije klasične muzike u svoju riznicu blaga, zahvaljujući ovoj najnovijoj ponudi.

Galerija „B” Dry Goods u Bruklinu – poznata po sakupljanju retke muzike, rukopisa i knjiga – pruža vam priliku da kupite muzički rukopis sa autogramom legendarnog Volfganga Amadeusa Mocarta. Veruje se da je list iz Serenade u D-duru za orkestar poznatog kompozitora napisan u Salcburgu, u Austriji, oko 1773. godine, iako nigde na njemu nema određenog datuma. Kolekcionarski predmet prikazuje deo trećeg stava, poznatog kao Allegro, sa partiturama za solo violinu, 1. violinu, 2. violinu i violu ispisanim smeđim mastilom.

Stručnjaci smatraju da je izuzetno delo bilo namenjeno Judi Tadausu van Antreteru, prijatelju porodice Mocart, nakon što je diplomirao na Univerzitetu u Salcburgu. Sam dokument je u besprekornom stanju; na njemu je čak i vidljivo „55“ ispisano olovkom, označavajući ga kao stranicu 55 od ukupno 58 listova partiture, za koje se veruje da ih je tamo stavio Mocartov otac, Leopold.

Leopold bi takođe bio taj koji je u celini sastavio Serenadu u D-duru; kombinovao je ceo muzički rukopis sa drugim Volfgangovim delom da bi napravio kompendijum poznat kao Kranc tom br. 1, nazvan po Augustu Krancu iz izdavačke kuće u Hamburgu, bivšem vlasniku dela. Kompletan manuskript je kasnije stavljen na aukciju 1975. godine i potom podeljen - gde se nalaze mnogi njegovi listovi, još uvek se ne zna.

Violinista i osnivač „B“ Dry Goods Gejb Bojers opisao je prodaju kao „izuzetnu priliku da posedujete značajan rukopis ne samo jednog od vrhunskih muzičkih genija svih vremena, već zaista jednog od najvećih genija bilo koje vrste u istoriji čitavog čovečanstva.”

Galerija Crown Heights uglavnom se bavi primarnim i sekundarnim umetničkim tržištima, uključujući široku lepezu klijenata, od poznatih imena do onih koji će tek okupirati našu pažnju. Bojers je ranije radio sa Schubertiade Music & Arts, jednim od najcenjenijih trgovaca retkim knjigama i rukopisima u zemlji.

Po ceni od 250.000 dolara, Mocartov rukopis je sada na prodaju preko veb stranice galerije. Ostali predmeti u inventaru Dry Goods „B” uključuju rukopise Betovena i potpisani izložbeni poster Žan-Mišel Baskijata.

Luxury Experience