Hotel Natura: Harmonična ekspanzija u prirodnom okruženju Rogle

Više slika

Više slika

Hotel Natura predstavlja jedno od prvih mesta susreta za posetioce sportskog i turističkog centra Rogla...

Izgrađen kao konačni dodatak grupi hotela, predstavlja možda najveći vizuelni otklon od prepoznatljivog izraza prethodnih intervencija, koje su više referisale na lokalni, ruralno razvijeni pejzaž. Hotel Natura je dizajniran kao najluksuzniji hotel u Rogli, ali nikada nije bio u potpunosti realizovan. Veliki deo osmišljenih smeštajnih kapaciteta ostao je nedograđen, međutim investitor sada namerava da izmeni njegovu tipologiju i proširi ga dodavanjem višenamenskih zajedničkih prostora i rekreativnog bazena.

Kako se nositi sa proširenjem gde je u osnovi potrebno dodati pola hotela? Ako se zadrži isti pristup dizajnu, volumen hotela - koji već donekle ističe iz lokalnog pejzaža - postaće još prisutniji. Stoga je osmišljavanje novog dela sa nezavisnim izgledom, ali sa logičnom povezanošću sa postojećom zgradom, prihvatljivo rešenje.

Kada posetioci krenu prema vrhu Rogle, njihova mentalna slika pejzaža je prilično romantična: snežni čardak usred netaknute prirode. Stvarne potrebe pružaoca smeštaja su očigledno drugačije - obezbediti što više smeštaja sa balkonima, čiji izgled i razmera imaju malo zajedničkog sa osamljenim čardakom.

To je uticalo na odluku da se poveže nespojivo: da se fasada pretvori u krov. Fasada je vizuelno transformisana u krov sa gredama od drveta, istorijski karakterističnog za okolinu. Drvo na fasadi je slobodno postavljeno i nezaštićeno, što mu omogućava da stari i spoji se sa izgledom okolnog pejzaža. Novi dodatak se stoga ne referiše toliko na postojeću zgradu koliko na okolnu šumu i tradicionalni ruralni razvoj.

Unutrašnja organizacija programa nudi jasnu podelu između javnih i smeštajnih sekcija. Celi javni program ima više spratova koji se otvaraju prema šumskom zaleđu na severu, dok sve sobe za goste imaju nešto niže plafone i okrenute su prema ski stadionu na jugu. Razlike u visinama spratova premošćene su novim stepeništem uspostavljenim kao "vertikalna dvorana", kao i novim dvosmernim liftom. Takav dizajn doprinosi atraktivnim unutrašnjim prostorima koji pružaju obilje preseka i prirodne svetlosti, uključujući hodnike. Iako postoji jasna podela između javnih i smeštajnih sekcija, one se takođe mogu ponovo povezati u slučajevima kada se čitav prilog ili njegove pojedinačne samostalne sekcije iznajmljuju.

Luxury Experience