antoniolupi predstavlja novi dizajn umivaonika: RAMSES, TETI i CHEOPE

Više slika

Više slika

RAMSES, TETI i CHEOPE su tri nova umivaonika koje je dizajnirao AMDL CIRCLE za antoniolupi, i možemo slobodno reći da su pravi primeri visoke zanatske veštine...

Spoj AMDL CIRCLE i antoniolupi brendova se ogleda u igri sa klasičnim i plemenitim materijalima kao što su bronza i drvo, sastavljenim kroz dizajnerska rešenja koja se oslanjaju na drevne i vredne tehnike, stvarajući kolonske umivaonike sa skulpturalnim oblicima, dragocene i jedinstvene.

Tekstilni konopci i spajalice povezuju drvene trake, dok je livena bronza oblikovana u konični i žlebasti oblik. Ramses, Teti i Cheope, kao drevni spomenici, izranjaju iz zemlje i preuzimaju vrednost autonomnih dela.

RAMSES je samostojeći umivaonik gde se tamna bronza vrha kombinuje sa crnim završnim oksidiranim efektom drvenih elemenata koji, vertikalno postavljeni i povezani konopcima, čine stablo.

TETI umivaonik je izrađen od orahovog drveta i čelika. Orahovi elementi, postavljeni vertikalno, prekrivaju ceo volumen umivaonika i povezani su metalnim spajalicama. Drvo, drevno i dragoceno, obrađeno je i iskorišćeno u modernom rešenju, koje priča priču o tradiciji i zanatstvu.

Treći umivaonik CHEOPE, dizajniran od strane AMDL CIRCLE, je samostojeća bronzana skulptura sa zlatnom patinom, izrađena tehnikom livenja. Umivaonik leži na vrhu koničnog volumena, koji se progresivno sužava prema bazi. Oblik nastao fuzijom povećava plastični efekat, naglašen upadom svetlosti na bronzu.

Luxury Experience