Dragulj pustinje - luksuzna kuća u Meksiku

Više slika

Više slika

HW Studio sa ponosom predstavlja Enso II, luksuznu kuću dizajniranu kako bi se uklopila sa svojom prirodom, a koja se nalazi u Meksiku…

Nakon temeljnog istraživanja istorije, zaključeno je da u Meksiku ima malo mesta sa tako jakim građevinskim identitetom kao što je Gvanahuato. To se jasno ogleda u njegovoj arhitekturi, tradicionalnim alatima, akvaduktima, legendama, pa čak i herojima kao što je Pípila, koji nosi veliki kamen na leđima kako bi zaštitio svoju četu od metaka.

U regionu oko Gvanahuata, kamen je element duboko ukorenjen u sve oblike kulturnog izraza. Shodno tome, materijal za ovu arhitektonsku celinu lako je izabran, uzimajući u obzir njegovu laku dostupnost u neposrednoj blizini. Ceo kompleks je organizovan na osnovu krstastog plana; tako se prostor deli na četiri kvadranta krstom kreiranm od kamenih prolaza koji definišu staze i razdvajaju jedan kvadrant od drugog.

 

Svakom od ovih kvadranta dodeljena je "vokacija": donji desni kvadrant prima stanovnike po njihovom dolasku; njegova vokacija je da sadrži endemski vrt koji jača, štiti i pruža dobrodošlicu za živa bića i ljude. Drugi kvadrant je za automobile; posebno se vodilo računa o drveću tokom izgradnje, jer će pružati hlad kako bi zaštitio automobile od sunca. Da bi se to kompletiralo, dugačak, jedva zakrivljen zid od kamena štiti ulaz, sprečava pogled unutra i naglašava horizontalnu prisutnost planine u pozadini. U trećem kvadrantu nalazi se kuća sa jednom spavaćom sobom; javni prostori su odvojeni od privatnih jednim volumenom koji sadrži kupatila, garderober i servisni prostor, čime se prekida otvoren raspored. Četvrti kvadrant je rezervisan za kancelariju; ovo je jedini vidljivo izražen vertikalni element koji kontrastira sa horizontalnošću pejzaža i ostalim elementima, gest koji koketira sa ikoničnim volumenima rudnika Santa Brígida u Mineral de Pozos.

Luxury Experience